Mobile dæmninger
Del artikel Print

Mobile dæmninger

Mobile dæmninger kan være mere effektive, nemmere at håndtere og hurtigere at gøre klar end sandsække. Der findes flere forskellige teknologier på markedet. Nogle løsninger er udformet som lange rør, der fungerer ved, at rørene de fyldes op med vand eller luft. Andre løsninger udlægges på jorden og "klapper op", når vandet kommer i kontakt med dæmningen.

 

De mobile dæmninger kommer i flere forskellige højder. Ved høje vandstande kan det være nødvendigt at afstive dæmningerne bagfra og at have et pumpeberedskab og sandsække klar bag dæmningen. Mobile dæmninger kan også udformes som en slags modulopbygget plankeværk som supplement til kantstene, der kan etableres langs veje, hvis man ønsker at etablere en skybrudsvej, der eksempelvis leder regnvandet ud i havnen.

 

60880 Mobil Daemning Mens Teknologiskdk

Foto: Teknologisk.dk

Senest redigeret: 30-06-2023