Del artikel Print

Kombineret afløb- og overflademodel (1D-1D)

Man kan opnå stor nøjagtighed i risikokortlægningen, hvis man kombinerer en overflademodel med en afløbsmodel. Ved digital analyse af strømningsmønstre på overfladen kan man reducere overfladen til at bestå af en række lavninger og kanaler svarende til de beregningsmetoder, der er implementeret i dynamiske 1D-afløbsmodeller. På den måde kan overflademodellen kobles direkte med afløbsmodellen, så man får et 1D-1D system.

 

Kombineret endimensionel afløbsmodel og overflademodel (1D-1D)

Senest redigeret: 30-06-2023