RegnvandsventilPlastmo.dk
Del artikel Print

Regnvandsventil

Regnvandsventilen er en løsning til håndtering af for meget regnvand. Når regnvandsventilen er installeret under et tagnedløb, vil regnvandet under normale regnhændelser føres til kloaksystemet. Under intensiv regn aktiveres ventilen, så tilførsel til kloakken lukkes, og regnvandet ledes ud på terræn. Derved aflastes kloak og afløbssystem, så risikoen for opstemning mindskes.

 

Nedenfor ses et billede af regnvandsventilens funktion under forskellige intensiteter i regnskyl: 

 

Regnvandsventil Funktion

 

 Kilde: Plastmo