Værdikort
Del artikel Print

Værdikort

Værdikort er et kort, der viser placering og størrelse i danske kroner af værdier, baseret på udpegning af sårbare områder i henhold til Oversvømmelsesdirektivet.

 

Bolig- og Bygningsregistret (BBR) anvendes og stilles til rådighed for de kommunale klimatilpasningsplaner. Formålet med værdikortet er at give kommunerne en mulighed for nemt at udarbejde et overordnet risikokort.

 

Værdikortet ganges med sandsynligheden for oversvømmelse, hvormed risikokortet dannes. Sandsynlighed og værdi skal have samme geografiske inddeling for at kunne sammenstilles, for eksempel 100 meters kvadrater.

Senest redigeret: 30-06-2023