LAR-regulator
Del artikel Print

LAR-regulator

LAR-regulatoren sikrer et jævnt og præcist flow af afkoblet regnvand med et minimum af vedligeholdelse. Regulatoren giver derfor mulighed for en nøjagtig regulering af overfladevand fra små arealer, hvormed arealer svarende til normale parcelhusgrunde kan håndteres. Løsningen gør det muligt at sikre en maksimal afstrømning på 1/s per ha fra arealer på 500-2000 m2.

 

Regulatoren besår af et rør, som placeres i en standard brønd. I røret er placeret en flyder, der fungerer som regulatorens indtag. Da flyderen altid er placeret i vandoverfladen i brønden, er flowet uafhængig af det vandtryk, der opstår i brønden i regnvejr situationer.

 

Principskitse LAR-Regulator

Illustration: Hydrosystems

 

Senest redigeret: 30-06-2023