Del artikel Print

Hydraulisk overfladeberegning

Et lavningskort kan kun bruges til at beregne dybder i lavningerne, arealet af lavningernes opland samt strømningsvejene på overfladen. Via for eksempel fotoanalyse og/eller GIS-analyse af grunddata kan overfladen suppleres med befæstelsesgrader. Herefter er der basis for en hydraulisk overfladeberegning af oversvømmelser for aktuelle nedbørshændelser. Beregningerne kan gennemføres som 1D eller 2D overfladeberegninger, det vil sige enten hvor man regner oplandsafstrømningen som endimensionale kanaler eller todimensionale overflader.

 

Hydraulisk overfladeberegning

Senest redigeret: 30-06-2023