Del artikel Print

Kombineret afløb- og overflademodel (1D-2D)

En hydrodynamisk afløbsmodel kan kobles med en 2D-overflademodel for at få et mere præcist billede af vandets dynamik på overfladen ved en situation med ekstremregn. En 2D-overflademodel kan mere præcist beskrive afstrømningen på overfladen end en 1D-model, men er samtidig betydeligt mere beregningstung. Som inddata til overflademodellen bruger man ofte højdemodeller, som stammer fra flyscanninger eller andre detaljerede højdemodeller med grid-størrelse mellem 1 og 4 meter. Overflademodellen rettes til med polygoner for huse, veje med videre, så de indgår fysisk korrekt i modellen.

 

Kombineret afløbsmodel og todimensionel (2D) overflademodel (1D-2D)

Senest redigeret: 30-06-2023