Stigende havspejl
Del artikel Print

Stigende havspejl

DMI forventer en generel vandstandsstigning fra 0,1 til 0,6 meter mod slutningen af dette århundrede for det mest optimistiske scenarie (RCP2.6) og 0,3 til 0,9 meter for det højeste scenarie (RCP8.5). 

 

Vandstanden vil stige hurtigere og hurtigere frem mod slutningen af dette århundrede. Vandet stiger mindst i Nordjylland og mest i det sydvestlige Jylland. Det gennemsnitlige havniveau omkring Danmark er steget ca. 2 mm om året siden 1900. 

 

Stigende havspejl kombineret med ændrede nedbørsmønstre medfører risiko for flere og kraftigere oversvømmelser med store gener og økonomiske tab til følge.

 

Det er den enkelte lodsejers eget valg og ansvar at beskytte sig mod oversvømmelser. Der er ingen love eller regulativer, som fastlægger, om der skal udføres en beskyttelse, og i givet fald til hvilket niveau grundejeren skal beskytte sig.

 

Kommunerne har kun ansvar for kystbeskyttelsen af de grunde, kommunen eventuelt ejer. Desuden har kommunen ansvar for, hvordan kystnære områder planlægges anvendt.

 

På vestkysten af Jylland er det Kystdirektoratet, der står for kystbeskyttelsen.

Senest redigeret: 10-08-2022