Stigende havspejl
Del artikel Print

Stigende havspejl

DMI forventer en generel vandstandsstigning fra 0,2 til 1,4 meter i dette århundrede på grund af klimaforandringerne. Den generelle stigning gælder både ved vestkysten af Jylland og i de indre danske farvande.


Stigende havspejl kombineret med ændrede nedbørsmønstre medfører risiko for flere og kraftigere oversvømmelser med store gener og økonomiske tab til følge.

 

Det er den enkelte lodsejers eget valg og ansvar at beskytte sig mod oversvømmelser. Der er ingen love eller regulativer, som fastlægger, om der skal udføres en beskyttelse, og i givet fald til hvilket niveau grundejeren skal beskytte sig.

 

Kommunerne har kun ansvar for kystbeskyttelsen af de grunde, kommunen eventuelt ejer. Desuden har kommunen ansvar for, hvordan kystnære områder planlægges anvendt.

 

På vestkysten af Jylland er det Kystdirektoratet, der står for kystbeskyttelsen.

Senest redigeret: 05-12-2013