Regnvandstank
Del artikel Print

Regnvandstank

En regnvandstank bruges til at opsamle regnvand fra tage. Regnvandet fra taget kan genbruges til højtryksrensning, bilvask, toiletskyl, tøjvask, vanding af græsplæne og blomsterbede. Der findes forskellige typer af regnvandstanke. Fritstående tønder og søjler, tanke til nedgravning i jorden og kældertanke. Tankene findes i mange størrelser og kan fås med filter og pumper. Regnvandstønder og tanke kan nemt opstilles og tilsluttes nedløbsrør. Hvis man skal have regnvand til toilet og tøjvask, skal der trækkes en ny separat regnvandsledning, og installationsarbejdet skal udføres af autoriserede håndværkere.

  

Regnvandstank_side

Senest redigeret: 05-12-2013