Regnvandsbassin
Del artikel Print

Regnvandsbassin

Et regnvandsbassin er en løsning til opsamling og rensning af regnvand, således at regnvand og spildevand ikke blandes sammen. Ved skybrud ledes regnvand til bassinet, som dermed afhjælper mod overbelastning af kloakker under skybrud.

Et optimalt regnvandsbassin bør være relativt stort i forhold til sit opland, har en permanent vandmængde og har mindst 80 meter mellem ind- og udløb. Således bliver opholdstiden i bassinet størst mulig for det opsamlede regnvand. Ydermere er det 1-2 meter dybt og er forsynet med et sandfilter, der bør renses ofte.

Kombinationen af den store opholdstid og sandfiltret gør, at de miljøskadelige mikropartikler bliver filtreret fra regnvandet, således at det rensede regnvand kan udledes til åer og vandløb.

Et regnvandsbassin kan samtidig også fungere som et habitat for en række dyre- og plantearter, og herved fremstå som en løsningsmodel, der både sikrer rensning af regnvand og forbedrer floraen og faunaen i området.

Senest redigeret: 30-06-2023