Terrænregulering
Del artikel Print

Terrænregulering

Terrænregulering handler om at udjævne niveauforskelle på en grund ved enten at fjerne, tilføre eller flytte jord, så vand kan løbe væk fra bygningen.

 

Der kan være forskellige begrundelser for at terrænregulere, men i de fleste tilfælde vil det være, at grunden ligger væsentlig lavere end nabogrundene og derfor modtager store mængder vand, når det regner. Man kan regulere terrænet, så der er fald væk fra huset. Er dette ikke tilstrækkeligt, kan man også grave render, som kan lede vandet væk. Desuden vil en vold eller et gærde omkring huset forhindre vand i at løbe til.

 

Man skal være opmærksom på, at en terrænregulering kan medføre, at jord skrider ned, og at regnvand ledes til de omkringliggende grunde. Der vil derfor ofte være regler om terrænregulering i lokalplaner og andre tinglyste bestemmelser for en ejendom. Her gælder typisk, at man ikke må terrænregulere mere end +/- 0,5 meter i forhold til det eksisterende terræn og ikke tættere på naboskellet end 0,5 meter uden tilladelse fra bygningsmyndigheden, det vil sige kommunen.

 

Terrænregulering_side

Senest redigeret: 30-06-2023