HydroSeparatoren
Del artikel Print

HydroSeparatoren

HydroSeparatoren fjerner suspenderet stof og miljøfremmede stoffer fra regnvand, overfladevand og overløbsvand. HydroSeparatoren er fuldautomatisk og selvrensende og kræver dermed minimal vedligeholdelse. Den er relativt lille og kan nedbygges under terræn og er dermed let at placere i sammenligning med andre løsninger. Ved at kunne rense overfladevand i tilstrækkelig høj kvalitet giver det flere muligheder for at kunne håndtere både hverdagsregn og skybrud lokalt. HydroSeparatoren er forsynet med PLC-styring, og kan tilsluttes fjernovervågning og SRO, så anlægget på den måde kan fjernstyres og optimeres, så der ved hverdagsregn sikres bedst mulige renseeffekt og ved skybrud sikres, at størst mulige mængder kan renses. Anlægget kræver strøm og skal tilsluttes spildevandssystemet. Anlægget kræver tilladelse fra miljømyndigheden på lige fod med andre tilfælde, hvor der ønskes udledning til recipient.

 

Hydroseparator_side

Foto: HydroSystems

Senest redigeret: 30-06-2023