Separering
Del artikel Print

Separering

Ved separering adskilles spildevand og regnvand i to separate ledningssystemer. Separatkloakering minimerer risikoen for, at borgere i lavtliggende områder får oversvømmede kældre i tilfælde af ekstremregn. Skulle uheldet alligevel være ude, vil det være regnvand, og ikke opspædt spildevand fra køkkener og toiletter, der stiger op i kældrene. Adskillelsen betyder også, at spildevand kan føres videre i et lukket system til rensningsanlæg i stedet for at ende i miljøet, mens regnvand kan ledes til forsinkelsesbassiner og vandløb.

 

Separat kloak

Illustrationer: Thisted Vand

 

Ved at adskille systemerne får man mulighed for at håndtere nogle overskuelige vandmængder i stedet for store og voldsomme ansamlinger. Det vil give en bedre bade- og drikkevandskvalitet og et renere miljø for både dyre- og planteliv. Separatkloakering er dog ikke uden omkostninger for husejerne, der typisk selv skal grave op på egen grund og føre to nye rør til skel, hvor de kan kobles på de kommunale systemer.

 

 

Senest redigeret: 30-06-2023