Del artikel Print

Pumpebrønd med tilbageløbssikring

En pumpebrønd kan forhindre, at kloakvand løber retur fra afløbsinstallationer i kældre i lavtliggende områder i tilfælde af skybrud.

 

Ved at sætte en pumpebrønd ind på afløbsledningen imellem kælder og offentligt kloaknet kan man forhindre tilbageløb fra kloak i kælder. Pumpebrønden har en sump (et volumen) på typisk 0,5 - 1 kubikmeter, der gør det muligt at benytte afløbsinstallationer som toilet, håndvask og lignende i perioder med skybrud, hvor det offentlige hovedkloaknet ikke kan tage fra. Pumpeinstallationens kontraventil ud mod det offentlige kloaknet sikrer, at spildevand fra hovednettet ikke kan løbe retur til kælderen.

 

I situationer, hvor der ikke er plads til at sætte en pumpebrønd uden for bygningen, kan man placere en løftestation inde i bygningen / kælderen. Løftestationen har et volumen på typisk 0,5 kubikmeter og fungerer på samme måde som pumpebrønden.

Pumpebrønd

Senest redigeret: 30-06-2023