Del artikel Print

Olieudskiller

Ved håndtering af olieforurenet regnvand fra befæstede arealer er olieudskillere en god rensemetode. Til regnvandssystemer, hvor det er meget store vandstrømme, er der udviklet udskillere med en lamelindsats, der betyder, at udskilleren kan tilføres store vandstrømme uden at føre udskilt olie med sig.


 

Udskillere til regnvand udføres ofte med omløb. I forbindelse med små regnskyl vil alt regnvandet passere gennem udskilleren. I forbindelse med kraftige regnskyl vil den første del af afstrømningen passere gennem udskilleren. Det er som regel også den del af regnvandsstrømmen, der er mest forurenet med olie, da den første del af regnskyllet spuler overfladerne rene. Der skal være sandfang før olieudskilleren. 
Udskillere med omløb kan således kun anvendes på steder, hvor der ikke forventes store oliekoncentrationer samtidig med stor vandstrøm.

Olieudskiller

Illustration: Teknologisk Institut

Senest redigeret: 30-06-2023