LavningskortKlimatilpasning.dk
Del artikel Print

Lavningskort

Et lavningskort bliver beregnet på baggrund af en digital terrænmodel. Kortet viser lavninger i terrænet, som er potentielle oversvømmelsesområder. Ved beregningen antages det, at der ikke er mulighed for nedsivning eller afstrømning via dræn og afløbssystem. Kortene viser derfor potentielle risikoområder, hvor der er mulighed for, at vand kan samles og forårsage oversvømmelser.

Senest redigeret: 30-06-2023