Regnvand som ressource
Del artikel Print

Regnvand som ressource

Egen anvendelse af eget regnvand giver dobbelt gevinst

Fra tagrenden til nedløbsrøret - og ud i kloakken. Ude af øje og ude af sind. Sådan har vi været vant til at betragte regnvandet som noget, vi bare ledte væk og ikke bekymrede os mere om.

 

Men det vand, der falder på vore tage og haver - og over byens veje, pladser og parker - er jo faktisk en gratis ressource. En ressource, som både kan erstatte noget af det vand, vi anvender i det daglige - og tilføre nye kvaliteter til huse, haver og byrum.

 

I mange år gemte vi vandet væk, men da man i Aarhus genetablerede åens løb gennem byen, opstod der pludseligt et miljø, der summer af liv. For vand er livgivende - også for insekterne, der tiltrækkes af vegetationen på byens nye grønne tage. Med insekterne kommer fuglene, og sådan bidrager vand i byen til øget diversitet og liv.

 

Allerede i det antikke Babylon brugte man rislende vand til at skabe kølende velbehag i sommerheden, og den lære kan vi sikkert få god nytte af, efterhånden som også vi vil opleve somre med hyppigere og længere hedebølger. I København er den nye skrånende plads, Bymilen, ved havneenden af Bernstorffsgade indrettet, så regnvand opsamles og cirkuleres ved hjælp af vandforstøvere, der vander pladsens buske og træer og lægger en svalende tåge af vand ud over pladsen.

 

Sådanne LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand) er i dag helt almindelige, når der anlægges og bygges nyt - både i offentlig regi og i privat. Faktisk er der i København krav om, at tagvand håndteres med LAR-metoder ved ethvert nybyggeri over 300 kvadratmeter. Flere og flere kommuner stiller LAR-krav til nye boligområder, samtidig med at husejere i eksisterende parcelhuskvarterer bliver pålagt at nedsive eget regnvand i egne haver, så det kan afkobles kloaksystemerne. Det sker både for at begrænse risiko for oversvømmelser ved skybrud, men også for at slippe for omkostningstunge investeringer i ny kloakinfrastruktur.

 

Med de stigende priser, vi betaler for vores vand- og spildevandsforsyning kan det også for den enkelte husejer være økonomisk attraktivt at indsamle sit eget regnvand og gøre nytte af det i hus og have. Det har fået betegnelsen LUR (Lokal Udnyttelse af Regnvand). Vær opmærksom på, at ikke alle områder er egnede til at aflede regnvand lokalt. Det kræver under alle omstændigheder tilladelse fra kommunen at lave LAR- og LUR-anlæg. Find inspiration her på siderne til, hvordan det kan gribes an.

 

Senest redigeret: 23-04-2019