Del artikel Print

Kombineret afløb-, overflade, grundvands og havmodel

En samlet kombineret model for afløb, overflade, grundvand og hav vil give et værktøj, der præcist kan beregne dynamikken ved forhøjet grundvand og havspejl samt konsekvensen af hændelser med ekstremnedbør.

 

Modellen kan bestå af en kobling mellem forskellige numeriske modeller (for eksempel MIKE URBAN og MIKE SHE). Ændringer i grundvandsspejlet kan for eksempel give øget tilstrømning af grundvand til vandløb og kloaker, hvormed oversvømmelse på terræn hurtigere kan opstå, da mindre nedbørshændelser dermed kan forårsage større oversvømmelser end tidligere.

 

Kombineret afløbs-, overflade-, grundvands- og havmodel (1D-2D) Big

Senest redigeret: 30-06-2023