Del artikel Print

Ny model udpeger vejenes sårbare områder

Vejdirektoratet har udviklet en ny model til risikokortlægning af veje, der er sårbare over for ekstremregn. Analysemodellen medregner både sandsynligheden for oversvømmelse og konsekvensen af den. Dermed kan Vejdirektoratet målrette indsatsen og få mest mulig klimatilpasning for pengene.

  • Stor klimaudfordring for statsvejene
  • Ny model indregner både sandsynlighed og konsekvens
  • Niveaudelt analyse identificerer 11 blue spots
  • Mest klimatilpasning for pengene
Gå til de nyeste eksempler