VejbedBrondby.dk
Del artikel Print

Vejbed

Et vejbed er et regnvandsbed, der renser og nedsiver forurenet vejvand. Vejbede er typisk opbygget med en såkaldt filterjord, der er en særligt sammensat jord. Filterjord tilbageholder partikulær og opløst forurening. Se opsamlingsrapport fra 2019 nedenfor. 

 

I den nederste ende af et vejbed kan der etableres en infiltrationsbrønd, som kommer i funktion, når bedet er fyldt. En infiltrationsbrønd har den fordel frem for en faskine, at den kan installeres på et lille areal ved boring uden et større opgravningsarbejde.

 

Vejbede er en god løsning på steder, hvor der ikke er plads til regnbede i rabatten, men kun er plads i selve kørebanen. Samtidig virker vejbede fartdæmpende og som et grønt element i asfalten. Vejbede kan for eksempel placeres, hvor der i forvejen er anlagt trafikchikaner. 

 

 

Senest redigeret: 30-06-2023