Regnvandstank
Del artikel Print

Regnvandstank

En regnvandstank bruges til at opsamle regnvand fra tage. Regnvandet fra taget kan genbruges til højtryksrensning, bilvask, toiletskyl, tøjvask, vanding af græsplæne og blomsterbede. Der findes forskellige typer af regnvandstanke. Fritstående tønder og søjler, tanke til nedgravning i jorden og kældertanke. Tankene findes i mange størrelser og kan fås med filter og pumper. Regnvandstønder og tanke kan nemt opstilles og tilsluttes nedløbsrør. Hvis man skal have regnvand til toilet og tøjvask, skal der trækkes en ny separat regnvandsledning, og installationsarbejdet skal udføres af autoriserede håndværkere.

 

Der kan være krav til, at der indhentes udledningstilladelse hos kommunen til genbrug af opsamlet regnvand til havevanding og bilvask afhængigt af den enkelte kommune. Som privat husejer er det ikke nødvendigt at indhente tilladelse fra kommunen til installation af anlæg til brug af opsamlet regnvand til toiletskyl og tøjvask, men det skal anmeldes til vandforsyningen. 

Læs mere om reglerne for anvendelse af regnvand samt råd og vejledning om processen på Miljøstyrelsens side om genbrug af vand og vandbesparelse.

  

Regnvandstank_side

Senest redigeret: 30-06-2023