Odense Kommune - Seden strandbyLuftfoto: Starling Air
Del artikel Print

Odense Kommune - Seden strandby

142 boliger i Seden Strandby er i fare for at blive oversvømmet fra Odense Fjord. Derfor vil man bygge nye diger, der samtidig udvikler strandenge med et rigt fugleliv.

 

Projektet skaber sikring mod fremtidige klimaudfordringer samtidig med, at der skabes ny og forbedret natur med adgang for offentligheden. Projektet bidrager videre til at forbedre vandkvaliteten i Odense Fjord ved at reducere udledningen af kvælstof bl.a. ved genslyngning af et vandløb.

 

I projektet genskabes den naturlige hydrologi i området og den generelle grundvandsstand hæves. Ved at hæve vandstanden og herved vandmætte jorden reduceres omsætningen af organisk materiale med en følgende reduktion i udledning af CO2.

 

Borgerne vil kunne nyde området fra nye fugletårne og stier i området.

Odense Kort

Illustration udført af Hjorth Freelance – grafisk natur- og miljøformidling for Odense Kommune (Der tages forbehold for ændringer).

Senest redigeret: 16-07-2018