Thisted Kommune - Tingstrup søThisted Kommune
Del artikel Print

Thisted Kommune - Tingstrup sø

Projektet ligger i en af byens grønne kiler mellem boligområder og har flere markante landskabstræk i form af stejle skråninger og beskyttede overdrev.

 

Med etableringen af et bynært rekreativt område, som samtidigt fjerner kvælstof og sikrer Thisted By for oversvømmelser fra det bagvedliggende opland, og hvor en ny sø er projektets kerne, gives der mulighed for at skabe et spændende rekreativt område med forskellige aktiviteter, der vil øge områdets natur- og landskabsværdier og føje stor kvalitet til de omkringliggende boligområder.

 

Projektet indeholder bl.a.: 

 

  • Etablering af dæmning til egentlig klimasikring
  • Etablering af 1½ ha stor sø
  • Anlæggelse af ca. 1.400 m handicapvenlig sti rundt i området
  • Etablering af ca. 1.200 m trampesti langs og på overdrevsskrænter.

 

 

 

Senest redigeret: 16-07-2018