Thisted Kommune - Tingstrup sø
Del artikel Print

Thisted Kommune - Tingstrup sø

Projektet ligger i en af byens grønne kiler mellem boligområder og har flere markante landskabstræk i form af stejle skråninger og beskyttede overdrev.

 

Med etableringen af et bynært rekreativt område, som samtidigt fjerner kvælstof og sikrer Thisted By for oversvømmelser fra det bagvedliggende opland, og hvor en ny sø er projektets kerne, gives der mulighed for at skabe et spændende rekreativt område med forskellige aktiviteter, der vil øge områdets natur- og landskabsværdier og føje stor kvalitet til de omkringliggende boligområder.

 

Projektet indeholder bl.a.: 

 

  • Etablering af dæmning til egentlig klimasikring
  • Etablering af 1½ ha stor sø
  • Anlæggelse af ca. 1.400 m handicapvenlig sti rundt i området
  • Etablering af ca. 1.200 m trampesti langs og på overdrevsskrænter.

 

 

 

Anlægsarbejderne startede op i august 2018, hvor man begyndte at udgrave den nye Tingstrup sø.

 

 

Thisted1

Tingstrup sø

 

Thisted3

Tingstrup sø

 

Vandløbet Bækken Thisted blev efterfølgende genslynget som en del af vådområdeprojekt Tingstrup sø, som etableres sideløbende med synergiprojektet. 

I vinter/forår starter forberedelserne til etablering af stisystem, hvor der skal fældes/udtyndes bevoksning. 

 

 Thisted2

 Thisted Bækken - Fotos: Thisted Kommune

 

I oktober 2019 kom det nyetablerede dige og bygværk i funktion for første gang.

 

Dji 0053

 

Samtidig kunne det konstateres, at det genslyngede vandløb, indenfor et år fra etablering var vokset til i vandplanter.

 

 Dji 0046

 

Høj vandstand i Limfjorden samt vedvarende regn i den efterfølgende perioden frem til jul betød, at vandstanden i området steg yderligere og den 23. december var vandet tæt på at løbe over det nye dige. Der var på dette tidspunkt tilbageholdt mere end 90.000 m3 vand.

 

Img 7304


Diget vil, som planlagt, blive forhøjet med ca. ½meter i sommeren 2020,

I foråret 2020 er der blevet beskåret træer på overdrevet, hvor trampestien skal etableres.

 

Img 8225


Nu afventer etablering af stiforløb, boardwalk og bålhytte i sommeren 2020.

 

Senest redigeret: 16-06-2020