Invasive arter får bedre betingelser
Del artikel Print

Invasive arter får bedre betingelser

Klimaændringerne kan give både nuværende og nye invasive arter bedre livsbetingelser.

Udbredelsen og forekomsten af mange af de nuværende plante- og dyrearter vil ændres i det fremtidige klima.
 
Et varmere klima kan også betyde, at dyr eller planter fra andre dele af verden, der er kommet hertil med menneskers hjælp, får bedre livsbetingelser i Danmark. Hvis de begynder at brede sig og udkonkurrere naturligt hjemmehørende arter, kaldes de invasive. Invasive arter kan medføre problemer og vil ofte være svære at begrænse, da de ikke har naturlige fjender.

Kæmpe Bjørneklo og mårhund er velkendte eksempler på invasive arter, som allerede giver problemer. Klimaændringerne vil med stor sandsynlighed give mange eksisterende og nye invasive arter bedre livsbetingelser. Nedenfor beskrives nogle af de arter, som optræder eller kan begynde at optræde invasivt på grund af klimaændringerne.

Stillehavsøsters 
Stillehavsøsters (Crassostega gigas) blev introduceret til akvakultur (havbrug) i den tyske del af Nordsøen i 1964. Stillehavsøsters er normalt hjemmehørende i Japan og Sydøstasien, hvor havtemperaturen er højere end i Nordsøen. Derfor bredte stillehavsøsters sig ikke fra havbrugene i en årrække, fordi østerslarverne ikke kunne overleve det kolde vand.

Klimaændringer har fået havtemperaturerne i Nordsøen til at stige, og fra 1990 har stillehavsøsters etableret sig i de relativt varme vande i Vadehavet og Limfjorden.

Stillehavsøsters forventes at blive en trussel imod blåmuslingen, fordi østers konkurrerer med blåmusling om føden, hvilket betyder at blåmuslingens vækst hæmmes. Blåmuslingerne selv er fødegrundlag for en lang række arter, for eksempel edderfugle, strandskader og sølvmåger, som derfor vil blive påvirkede.
 
Bestanden forventes at vokse, såfremt vandtemperaturen i de danske farvande fortsat stiger. Der findes ingen umiddelbar mulighed for at bekæmpe arten.

 

Senest redigeret: 29-11-2022