Synergiprojekter
Del artikel Print

Synergiprojekter

Som led i Naturpakken blev der afsat 14.4. mio. kr. til projekter, der skal vise muligheder og potentiale i at forøge den naturmæssige og rekreative værdi af det åbne land samtidig med, at der skabes bufferkapacitet for mere vand ved kraftig eller længerevarende nedbør.

 

Det var forudsat, at projekterne skulle have en gavnlig effekt på oversvømmelsestruede områder, som bl.a. er kortlagt i kommunernes klimatilpasningsplaner.

 

Miljøstyrelsen modtog 26 ansøgninger til puljen. På grund af den store søgning til puljen lykkedes det efterfølgende at hæve det oprindelige beløb med 10 mio. kr, så i alt ni projekter den 15. december 2016 modtog tilsagn om støtte for en samlet projektsum på 24,4 mio. kr. Alle kommuner skal finde supplerende finansiering til deres projekter enten via egne midler, takstmidler, fondsmidler eller lignende.

 

De ni kommuner, som modtog støtte, var: Lejre, Odsherred, Randers, Vejle, Kolding, Aalborg, Odense, Allerød og Næstved. Aalborg og Lejre kommuner har efterfølgende meddelt, at det ikke har været muligt at realisere deres projekter.

 

Da puljen fremkaldte stor interesse fra kommunerne blev der afsat yderligere 10 mio. kr. i september 2017. Det resulterede i, at yderligere seks projekter modtog tilsagn om støtte den 20. december 2017.

 

De seks kommuner, som modtog støtte i december 2017, er: Aarhus, Thisted, Assens, Favrskov, Næstved og Lemvig. Lemvig kommune har efterfølgende meddelt, at det ikke har været muligt at gennemføre projektet. 

 

Du kan følge projekterne ved at klikke på projektet nedenunder.

Senest redigeret: 25-08-2021