Padder bliver hårdt ramt
Del artikel Print

Padder bliver hårdt ramt

Padderne - frøer, tudser og salamandre - er den dyregruppe, der forventes at blive hårdest ramt af klimaændringerne.

På globalt plan findes cirka 6.000 forskellige arter, hvoraf mindst en tredjedel ifølge den Internationale Naturbeskyttelsesunion (IUCN) er på vej mod udryddelse, og i Europa kan mere end halvdelen af alle paddearter være uddøde i 2050. 

Klimaforandringerne kan påvirke paddernes formeringscyklus. Pludselig sen frost kan være katastrofal for æg lagt tidligt på grund af varmere forår. Lange tørkeperioder kan være et problem efter nedbørsfattige vintre, da yngleområderne kommer til at mangle vand.

Vandhuller kan også blive varmere og mere lavvandede. Det udsætter dyrene for øget ultraviolet bestråling, der kan forårsage mutationer og forstyrre paddernes formering.

 

Klimaændringerne vil også kunne betyde, at Danmark vil kunne være levested for flere arter af padder og krybdyr, som i dag lever syd for os. Padder og krybdyr har imidlertid vanskeligt ved at spredes i kulturlandskabet, og indvandring af nye arter vil sandsynligvis være begrænset. Vi skal derfor ikke umiddelbart forvente, at den danske krybdyrfauna får flere nye arter indvandret fra syd.

Senest redigeret: 26-06-2015