Del artikel Print
Synergiprojekt ved Odense Fjord skal skabe ny kystnatur og sikre mod fremtidig klimapåvirkninger

Synergiprojekt ved Odense Fjord skal skabe ny kystnatur og sikre mod fremtidig klimapåvirkninger

Efter oversvømmelser flere steder ved Odense Fjord er kommunen i gang med et større projekt, der både skal klimasikre området og skabe ny natur til glæde for dyreliv og borgere.

Seden Strandby

I det nordøstlige  Odense ligger den lille forstad Seden Strandby i risikozonen ved fremtidens klimaforandringer. Lige nu beskyttes byen og det omkringliggende område af et ældre landbrugsdige, der dog ikke længere formår at holde vandmasserne i balance. I perioder med voldsom nedbør har det været nødvendigt at benytte vandpumper og sandsække for at sikre byens borgere og bygninger mod oversvømmelser.

 

Kystfuglene forsvinder

Det er dog ikke kun vandmasserne som skaber udfordringer i området. Biodiversiteten er svindende, det skyldes et fald i yngle- og rastepladser for de kystfugle, som holder til ved Odense Fjord. Ornitologer har gennem de sidste år kunnet observere en bekymrende nedgang i antallet af fuglene, og det er nødvendigt med tiltag, hvis ikke bestanden skal falde yderligere.  

Det 40 hektar store naturområde forventes færdigt i løbet af år 2020.

 

Et samlet projekt

En del af finansieringen til projektet kom i første omgang fra Statens pulje ti synergiprojekter, som bl.a. skal skabe mere synergi mellem natur og klimatilpasning.

  

Odense Kommune har gennem tiltaget fået mulighed for at blive en del af det internationale forskningsprojekt ’Reconect’ der finansieres af Horizon 2020-programmet gennem EU. Her skal projektet bruges som demonstration for, hvordan man kan bruge kystnaturen på en effektiv måde til både at skabe klimatilpasning og herlighedsværdi for borgere.

 

Projektets samlede budget løber op i ca. 5,5 millioner kroner.