Næstved Kommune - RønnebækkenNæstved Kommune
Del artikel Print

Næstved Kommune - Rønnebækken

Med dette projekt skabes der i et bynært område et varieret landskab med skov, lysninger, søer og vandløb, som giver de besøgende et varieret udbud af muligheder for friluftsliv og naturoplevelser. Desuden øges biodiversiteten i det tidligere landsbrugsområde markant gennem etablering af en lang række nye naturtyper.

 

Projektet gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen, idet Næstved Kommune står for hydrologidelen og staten for skovrejsningsdelen af det samlede projekt.

 

Projektområdet ligger i den østlige udkant af Rønnebæk by kun ca. 2 km fra Næstved. 

Roennebaek

 

Formålet med projekt er:

1. at sikre Rønnebækken fra udtørring i årets tørre måneder

2. at forbedre de rekreative muligheder for borgerne i Rønnebæk og Næstved

3. at skabe et nyt skovområde

4. at skabe en mere varieret natur i det kommende skovområde

5. at øge biodiversiteten i området

6. at reducere udledningen af kvælstof til Karrebæk Fjord

7. at sikre huse ved høj vandstand i Rønnebækken mod oversvømmelse.

 

Senest redigeret: 16-07-2018