Aarhus Kommune - Vandet i Malling
Del artikel Print

Aarhus Kommune - Vandet i Malling

Projektet håndterer store mængder regnvand i Malling, som har ca. 4000 indbyggere. Samtidig fjerner det kvælstof og skaber et naturområde, bl.a. ved genåbning af vandløbet Fiskbæk. Det giver mulighed for øget biodiversitet og skaber nye friluftsmuligheder. Samtidig bindes byen sammen med det åbne land, og der etableres en mere sikker skolevej for byens skolebørn gennem det nye område.

 

Projektet indbefatter bl.a.:

 

  • Genåbning af rørlagt vandløb
  • Etablering af naturnære klimabassiner
  • Etablering af vådområder og enge og ny natur
  • Rejsning af ny skov
  • Etablering af nyt stisystem, som skaber let adgang til naturen for byens borgere
  • Rekreative tiltag i byparken

 

Aahus1

 

Aarhus2

 

 

Senest redigeret: 16-07-2018