Favrskov Kommune - Kollerup enge
Del artikel Print

Favrskov Kommune - Kollerup enge

Kollerup enge ligger som en kile igennem det sydøstlige Hadsten og er et vådområdeprojekt, der skal fjerne kvælstof i oplandet til Randers Fjord og forbedrer miljøtilstanden og naturen i Randers Fjord. Endvidere afhjælper synergiprojektet også mod oversvømmelser i Hadsten Midtby. Projektområdet er på 31,4 ha og vil fjerne ca. 3,8 tons kvælstof pr. år.

 

Favrskovskitse1

Skitse af vådområdeprojektet og de overordnede projektelementer.

 

Færre oversvømmelser i Hadsten Midtby

I projektområdet er der etableret et dige, som skaber oversvømmelse af engarealerne i vinterhalvåret og giver en effektiv kvælstoffjernelse. Diget er etableret så højt, at der er skabt en bufferkapacitet på 135.000 m3 vand, som kan udnyttes ved kraftig eller længerevarende nedbør. Risikoen for oversvømmelser i Hadsten Midtby er dermed væsentligt reduceret.

 

 

Favrskov1

Projektområdet ind mod Hadsten - marts 2019. Grundet store nedbørsmængder er området oversvømmet og dette vil opleves oftere efter projektets gennemførelse.

 

Favrskov2

Den nordvestlige del af projektområdet- marts 2019. Grundet store nedbørsmængder er området oversvømmet og dette vil opleves oftere efter projektets gennemførelse.

 

Rekreative muligheder

Diget giver samtidig mulighed for et bynært stisystem. Stien oven på diget er suppleret med en 90 meter hævet boardwalk gennem våd- og naturområdet, og til sidst en trappe op af ådalsskrænten, for at forbinde stien med øvrige forbindelser. Der er også anlagt en gangbro over Lilleåen, for at skabe forbindelse til Hadsten Midtby.

Langs stien er der piktogrammer og infotavler.