Del artikel Print

Favrskov Kommune - Kollerup enge

Kollerup enge ligger som en kile igennem det sydøstlige Hadsten, og var som udgangspunkt et vådområdeprojekt, der skal fjerne kvælstof i oplandet til Randers fjord. Dette projekt har opnået støtte fra Vådområdeordningen.

 

Under arbejdet med forundersøgelsen af vådområdeprojektet blev man opmærksomme på, at der med fordel kunne laves en overbygning til vådområdet, så det også kunne afhjælpe mod oversvømmelser i Hadsten Midtby.

 

Ved at hæve diget samt at forlænge det, skabes der en bufferkapacitet på 150.000 m3 for vandet ved kraftig eller længerevarende nedbør.

 

Diget giver samtidig mulighed for at etablere et bynært stisystem, ligesom der vil blive etableret en hævet træsti og gangbro gennem våd- og naturområdet. Stien vil blive etableret ovenpå diget på en ca. én kilometer lang strækning med skilte, piktogrammer og infotavler. Desuden vil blive etableret en hævet træbro på ca. 250 meter over et permanent vådt område. Der vil også blive etableret en gangbro over Lilleåen, så der bliver skabt en forbindelse til Hadsten Midtby.

 Favrskov Projekt

Skitse af Klimatilpasningsprojektet i Kollerup Enge Kilde: Favrskov Kommune. 

 

Senest redigeret: 16-07-2018