Sjældne planter forsvinder, almindelige kommer til sydfra
Del artikel Print

Sjældne planter forsvinder, almindelige kommer til sydfra

Klimaændringerne vil både påvirke udbredelsen af plantearterne direkte og indirekte gennem påvirkningen af egnede voksesteder.

Arter med nordlig udbredelse kan forsvinde, og arter med sydlig udbredelse kan indvandre. For eksempel kan orkideen, hvid sækspore, samt gul stenbræk, der vokser i kildevæld, være blandt de arter, der forsvinder helt fra Danmark, når klimaet bliver varmere. Omvendt vil laurbær, ægte kastanje, engklokke og læge-kvæsurt kunne være blandt de nye planter, der indvandrer til Danmark. En udbredt art, som hvid anemone, kan få en mere nordlig udbredelse i Danmark.

De planter og træer, der vokser her i dag, får også ændrede kår. For eksempel sker løvspring og blomstring tidligere, og pollensæsonen er også rykket frem og starter nu cirka tre uger tidligere end i 1978.

Flere faktorer bestemmer forekomst og udbredelse af plantearter, både menneskeskabte og naturlige. Der kan for planternes vedkommende være tale om mangel på egnede voksesteder eller påvirkninger fra tilgroning, dræning, forurening, opdyrkning, gødskning og invasive arter.

Senest redigeret: 29-11-2022