Allerød Kommune - Kedelsø-Langesø ådal
Del artikel Print

Allerød Kommune - Kedelsø-Langesø ådal

Langs Græse Å (i folkemunde: Kedelsø-Langsø å) er der store muligheder og potentiale i at forøge den naturmæssige og rekreative værdi samtidig med, at der skabes bufferkapacitet til håndtering af vand fra Lynge og Uggeløse ved kraftig eller længerevarende nedbør.

 

Projektet gennemføres med det formål at udnytte ådalens potentiale og samtidig løse interessekonflikterne i ådalen. Landbrugsarealer går tabt som følge af oversvømmelser i ådalen, naturen har behov for plads og er trængt som følge af landbrugsinteresser og byens udvikling. Eksisterende byområder har behov for at aflede rent overfladevand, og klimaet fordrer til behovet for at lagre CO2 på ådalens lavbundsarealer.

 

Projektet indbefatter bl.a.:

 

  • En hydrologisk model, der kan anvendes til helhedsplanlægning i ådalen
  • Denne model vil danne basis for etablering af forsinkelses-sø og vådområde ved og i ådalen til forsinkelse og rensning af regnvand fra Lynge by.
  • Afkobling af vejvand og skolens overfladevand fra Lynge nord til allerede etablerede lavninger/forsinkelsesbassiner og videre til Lynge å (i stedet for nu til den overbelastede Græse å).
  • Lavbundsprojekt i Langsø ådal syd for Uggeløse skov
  • Rekreative tiltag, som bl.a. genetablering af nedlagt skolesti fra Lynge til Bastrup sø henover ånære arealer i Kedelsø ådal. Dermed får Lynge og Uggeløses borgere nu mulighed for adgang til den landskabeligt markante og smukke ådal, der lige nu indgår i en proces for en landskabsfredning. Borgerne får samtidig en trafiksikker adgang fra byen gennem ådalen til bl.a. Bastrup sø. Der bliver med stien over Kedelsø å forbindelse til hele stisystemet i øvre Mølleådal (herunder Buresø og Bastrup sø). Mølleådalen er et Natura 2000-område.
  • Langtidssikring af ådals-områder med store botaniske naturværdier så som engblommer, orkideer mv. 

 

Senest redigeret: 16-07-2018