Vejle Kommune - Grejs ådal
Del artikel Print

Vejle Kommune - Grejs ådal

Vejle by skal beskyttes mod oversvømmelse ved at opsamle overskydende vand i Grejsdalen dels i tre nye vådområder, der samtidig kan binde kvælstof, så vandet er renere, når det løber ud i Vejle Fjord, dels i flere vandtilbageholdelsesområder inden for samme geografi.

 

Nedenfor er vist en oversigt over projektområdet med de forskellige projekter indtegnet.