Vejle Kommune - Grejs ådal
Del artikel Print

Vejle Kommune - Grejs ådal

Vejle by skal beskyttes mod oversvømmelse ved store regnskyl, ved at parkere overskydende vand i Grejs Ådal, i synergi med at der skabes bedre biodiversitet i Ådalen og mulighed for rekreative aktiviteter.

I Synergiprojektet Grejs Ådal sker vandtilbageholdelsen i projektområdet dels i flere vandtilbageholdelsesområder og dels i tre nye vådområder, der samtidig omsætter kvælstof til gavn for vandkvaliteten i Vejle Fjord. I tilknytning til projekterne er der blevet genslynget vandløb og skabt mere naturlig hydrologi i enge og moser, hvilket er godt for biodiversiteten. Der er ved Brandbjerg Højskole blevet etableret flere rekreative tiltag, som gør området attraktivt for alle, der holder af at komme ud i naturen. Nedenfor er vist en oversigt over projektområdet med de forskellige projektelementer.