Vejle Kommune - Grejs ådal
Del artikel Print

Vejle Kommune - Grejs ådal

Vejle by skal beskyttes mod oversvømmelse ved at opsamle overskydende vand i Grejsdalen dels i to nye vådområder, der samtidig kan binde kvælstof, så vandet er renere, når det når ud i Vejle Fjord, dels i vandtilbageholdelsesområder inden for samme geografi.

 

Rigkaer Grejsdalen

Grejsdalen. Vejle Kommune 

 

I Hørup Bæk er Vejle Kommune i gang med lodsejerforhandlinger om realisering af et vådområde på 26 ha. I dette område er der indregnet en mindre vandtilbageholdelse.

 

Desuden er der gennemført en ny forundersøgelse i Fløjstrup og Keglkær Bæk. Og der forventes på den baggrund søgt realising af et vådområde i henholdsvis Fløjstrup Bæk og Keglkær Bæk. I øjeblikket arbejdes der med at etablere to vandtilbageholdelsesområder i Fløjstrup Bæk. De to områder forventes samlet at kunne tilbageholde mellem 25.000 – 30.000 m3.

 

IMG_0771

Areal, hvor der ønskes etableret vådområde ved Fløjstrup Bæk. Vejle Kommune

 

 

Endelig er der igangsat undersøgelse af mulighederne for yderligere vandbufferområder i Grejs Ådal uden for selve vådområderne.

 

Hørup Bæk _Grejs Å

Sammenløb af Grejs Å og Hørup Bæk efter regnskyl. Bemærk de store mængder af opslemmet materiale i vandet fra Hørup Bæk. Vejle Kommune

 

 

Der er ryddet, hegnet og etableret afgræsning på ca. 8 ha lysåben skoveng, som er en del af Natura2000 området i Grejs Ådal.

 

Maend (1)

Grejsdalstien. Foto af Mads Fjeldsø Christensen

 

Den 16 km lange Grejsdalstien, der går igennem området og som er støttet af Nordea-fonden, blev indviet i efteråret 2017. I forbindelse med den er der etableret opholdsareal og shelters som en del af synergiprojektet.

Ved Brandbjerg Højskole, som ligger op til vådområdet under realisering ved Hørup Bæk, er der etableret en bålhytte med tilknyttet grejbank, og der arbejdes på at etablere et teknikspor til MTB i samme område.

 

Brandbjerg Soenderskov 4

Brandbjerg Sønderskov. Foto af Mads Fjeldsø Christensen

Senest redigeret: 18-02-2019