Vejle Kommune - Grejs ådalVejle Kommune
Del artikel Print

Vejle Kommune - Grejs ådal

Vejle by skal beskyttes mod oversvømmelse ved at opsamle overskydende vand i Grejsdalen i to nye vådområder, der samtidig kan binde kvælstof, så vandet er renere, når det når ud i Vejle Fjord.

 

Rigkaer Grejsdalen

Grejsdalen. Vejle Kommune 

 

I 2017 er gennemført en vådområde forundersøgelse i Hørup-Fløjstrup Bæk. Det har resulteret i tilsagn til realisering af et vådområdeprojekt i Hørup Bæk på 26 ha. Lodsejerforhandlingerne om gennemførelse af projektet er gået i gang. I projektet er indkalkuleret muligheden for at opstuve vand i en del af vådområdet af hensyn til Vejle By.

 

Desuden er der givet tilsagn til yderligere en forundersøgelse i Fløjstrup og Keglkær Bæk. Denne forundersøgelse forventes gennemført i 2018.

 

Endelig er der igangsat undersøgelse af mulighederne for  yderligere vandbufferområder i Grejs Ådal uden for selve vådområderne.

 

Der er ryddet, hegnet og etableret afgræsning på ca. 8 ha lysåben skoveng, som er en del af Natura 2000-området i Grejs Ådal.

 

Den 16 km lange Grejsdalstien, der går igennem området og som er støttet af Nordea-fonden, blev indviet i efteråret 2017. I forbindelse med den er der etableret opholdsareal og shelters som en del af synergiprojektet.

Maend (1)

Grejsdalstien. Foto af Mads Fjeldsø Christensen

 

Der arbejdes forsat med at etablere yderligere opholdsarealer, mountainspor og publikumsfaciliteter i området, men en del af disse projekter vil først kunne etableres, når vådområde-projekterne er gennemført.

Brandbjerg Soenderskov 4

Brandbjerg Sønderskov. Foto af Mads Fjeldsø Christensen

Senest redigeret: 16-07-2018