Vejle Kommune - Grejs ådal
Del artikel Print

Vejle Kommune - Grejs ådal

Vejle by skal beskyttes mod oversvømmelse ved at opsamle overskydende vand i Grejsdalen dels i to nye vådområder, der samtidig kan binde kvælstof, så vandet er renere, når det når ud i Vejle Fjord, dels i vandtilbageholdelsesområder inden for samme geografi.

 

Rigkaer Grejsdalen

Grejsdalen. Vejle Kommune 

 

I Hørup Bæk er Vejle Kommune i gang med lodsejerforhandlinger om realisering af et vådområde på 26 ha. I dette område er der indregnet en mindre vandtilbageholdelse.

 

Desuden er der gennemført en ny forundersøgelse i Fløjstrup og Keglkær Bæk. Og der forventes på den baggrund søgt realising af et vådområde i henholdsvis Fløjstrup Bæk og Keglkær Bæk. I øjeblikket arbejdes der med at etablere to vandtilbageholdelsesområder i Fløjstrup Bæk. De to områder forventes samlet at kunne tilbageholde mellem 25.000 – 30.000 m3.

 

IMG_0771

Areal, hvor der ønskes etableret vådområde ved Fløjstrup Bæk. Vejle Kommune

 

 

Endelig er der igangsat undersøgelse af mulighederne for yderligere vandbufferområder i Grejs Ådal uden for selve vådområderne.

 

Hørup Bæk _Grejs Å

Sammenløb af Grejs Å og Hørup Bæk efter regnskyl. Bemærk de store mængder af opslemmet materiale i vandet fra Hørup Bæk. Vejle Kommune

 

 

Der er ryddet, hegnet og etableret afgræsning på ca. 8 ha lysåben skoveng, som er en del af Natura2000 området i Grejs Ådal.

 

Maend (1)

Grejsdalstien. Foto af Mads Fjeldsø Christensen

 

Den 16 km lange Grejsdalstien, der går igennem området og som er støttet af Nordea-fonden, blev indviet i efteråret 2017. I forbindelse med den er der etableret opholdsareal og shelters som en del af synergiprojektet.

 

 

Brandbjerg Soenderskov 4

Brandbjerg Sønderskov. Foto af Mads Fjeldsø Christensen

 

 

 

Et slaraffenland af friluftsfaciliteter

 

Med støtte fra Miljøstyrelsen har Vejle Kommune i samarbejde med Brandbjerg Højskole skabt udeaktiviteter for både cyklende og gående borgere, skoleklasser og turister i Grejsdal området. 

 

Der er masser af skøn natur i området omkring Brandbjerg Højskole. Med de nye tiltag, er naturen nu blevet mere tilgængelig. 

 

Noget for hele familien

Mountainbikeruten (Dragerytteren) og teknikbanen (Dragehalen) er blot et par af de friluftsfaciliteter, samarbejdet er mundet ud i. Lige uden for parken er der rejst en bålhytte (Dragehulen), et udekøkken, en grejbank, vaskeplads til cykler og et helårstoilet, så vejlenserne, skoleklasser og turister kan mærke naturen året rundt.

 

Bålhytten

 

Dragehulen. Vejle Kommune  

 

Vi har Grejsdalstien, der danner rygraden for området, og inden for kort afstand kan man bo i shelters med plads til en hel skoleklasse. Der er vaske- og pumpefaciliteter til cyklerne, og man kan lave mad over åben ild og finde parkeringspladser lige op til. Vi har skabt noget for hele familien – uanset om man foretrækker at være på hjul eller gåben., siger Trine Møller, skov- og landskabsingeniør og projektleder i Vejle Kommune.

 

Mand på cykel

Cykling i Grejsdalen. Vejle Kommune  

 

Der ligger en shelterplads med plads til en hel skoleklasse kun 400 meter fra bålhytten. Den bliver meget benyttet.

 

Oversigtskort

Brandbjerg oversigtskort. Vejle Kommune  

 

Fakta

 

  • Udeaktiviteterne er en del af et større projekt, hvor Vejle Kommune samarbejder med flere lokale aktører i området omkring Brandbjerg, Hørup, Fløjstrup og Grejs i et synergiprojekt. Projektet inkluderer etablering af vådområder, vandtilbageholdelsesområder af hensyn til Vejle by, naturudvikling og rekreative tiltag.
  • Synergiprojektet har ligeledes været medvirkende til, at der er blevet etableret afgræsning på eng overfor shelterpladsen - nord for Hørup bæk. Det vækker begejstring hos sheltergæsterne!
  • Med i samarbejdet er også Skovagerskolen, Brandbjerg Højskoles Venner og Hovedkær Lokalråd, ligesom borgere og foreninger i lokalområdet har bidraget med viden, ønsker og arbejdskraft.
  • Rent økonomisk har samarbejdet hentet støtte fra Miljøstyrelsen, Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati i Vejle Kommune, Friluftsrådet og Jelling Sparekassefond.
  • Det er Vejle Kommune, der administrerer udlån af grejbank og bålhytte, mens den daglige drift varetages af Brandbjerg Højskole. Booking af grejbank og bålhytte sker via udeliv.vejle.dk

 

Senest redigeret: 17-03-2020