Vejle Kommune - Grejs ådal
Del artikel Print

Vejle Kommune - Grejs ådal

Vejle by skal beskyttes mod oversvømmelse ved at opsamle overskydende vand i Grejsdalen dels i tre nye vådområder, der samtidig kan binde kvælstof, så vandet er renere, når det når ud i Vejle Fjord, dels i flere vandtilbageholdelsesområder inden for samme geografi.


Nedenfor er vist en oversigt over projektområdet med de forskellige projekter indtegnet.

 

Kort

 

De to vådområder i henholdsvis i Fløjstrup Bæk og Keglkær Bæk er nu etableret. Samlet set er de to områder på 80 ha. I området ved Keglkær Bæk er der lavet mulighed for at tilbageholde 4000 m3 vand i vådområdet. I øjeblikket er vi desuden i gang med at etablere de to vandtilbageholdelsesområder i Fløjstrup Bæk. De to områder forventes samlet at kunne tilbageholde mellem 20.000 – 25.000 m3.


I Hørup Bæk er vi klar til at etablere et vådområde på 26 ha i foråret 2022. I dette område er der indregnet en mindre vandtilbageholdelse på 4000-5000 m3. Desuden arbejdes der på at lave endnu et vandtilbageholdelsesområde i nærheden af vådområdet. Der pågår i øjeblikket forhandlinger med BaneDanmark om hvordan dette område kan laves i forhold til deres banedæmning. Størrelsesmæssigt forventes det at kunne rumme 7000-8000 m3.


I løbet af 2022 vil der desuden blive etableret hegninger i forbindelse med de anlagte vådområder.


Der er nedenfor vist billeder fra anlægsfasen af det største vandtilbageholdelsesområde i Fløjstrup. Området ligger op til det etablerede vådområde, men er ikke en del af det. De to områder adskilles af en dæmning.

 

Billede 1

Billede 1: Oversvømmelses området set opstrøms lige inden projekt start. Der er ved at blive lagt de første køreplader ud. Foto: Vejle Kommune

 

Billede 6

Billede 2: Bygværket sættes på plads. Foto: Vejle Kommune. 

 

 

Billede 10
Billede 3: Bygværket ses nedstrøms. Foto: Vejle Kommune.

 

Et slaraffenland af friluftsfaciliteter
Med støtte fra Miljøstyrelsen har Vejle Kommune i samarbejde med Brandbjerg Højskole skabt udeaktiviteter for både cyklende og gående borgere, skoleklasser og turister i Grejsdal området.

Der er masser af skøn natur i området omkring Brandbjerg Højskole. Med de nye tiltag, er naturen nu blevet mere tilgængelig.

Noget for hele familien
Mountainbikeruten (Dragerytteren) og teknikbanen (Dragehalen) er blot et par af de friluftsfaciliteter, samarbejdet er mundet ud i. Lige uden for parken er der rejst en bålhytte (Dragehulen), et udekøkken, en grejbank, vaskeplads til cykler og et helårstoilet, så vejlenserne, skoleklasser og turister kan mærke naturen året rundt.

 

Bålhytten

 Billede 4: Dragehulen. Vejle Kommune  

 

Vi har Grejsdalstien, der danner rygraden for området, og inden for kort afstand kan man bo i shelters med plads til en hel skoleklasse. Der er vaske- og pumpefaciliteter til cyklerne, og man kan lave mad over åben ild og finde parkeringspladser lige op til. Vi har skabt noget for hele familien – uanset om man foretrækker at være på hjul eller gåben., siger Trine Møller, skov- og landskabsingeniør og projektleder i Vejle Kommune.

Der ligger en shelterplads med plads til en hel skoleklasse kun 400 meter fra bålhytten. Den bliver meget benyttet.

Senest redigeret: 04-02-2022