Odsherred Kommune - Grønnehave bækOdsherred Kommune
Del artikel Print

Odsherred Kommune - Grønnehave bæk

I projektet vil en betydelig del af oplandets og byens afstrømning nær bygrænsen blive afskåret og vandet vil blive ledt uden om byen i et nyt vandløb til Isefjorden. Det nye vandløb etableres langs et eksisterende udgrøftet vandløb (Getsøgrøften), der gennem projektet restaureres med henblik på at opnå målopfyldelse og genskabelse af et vandløb med divers flora og fauna, samt mulighed for etablering af en levedygtig ørredpopulation. Det nye vandløb er i det efterfølgende benævnt Grønnehave bæk.

 

Langs vandløbet planlægges en ny offentlig sti-forbindelse, der kan forbinde Nykøbing Sjællands nordvestlige bydele med Fjordstien, der løber langs kystlinjen. Mod nord kan stien forbindes mod Kattegat og i vestlig retning til Højby Sø.

 

Projektet giver desuden forsyningsselskabet mulighed for at separatkloakere dele af byen og derfra aflede regnvandet fra sydbyen til den nye bæk via et bassinanlæg udformet som vådområde. Herved tilbageholdes næringsstoffer fra de dyrkede oplandsjorde og nogle af de mest overbelastede regnvandssystemer i Nykøbing Sjælland aflastes, i boligområder hvor der ofte forekommer oversvømmelser som følge af overbelastede kloakker.

 

 

Senest redigeret: 16-07-2018