Nyheder om vand

Nyheder om vand

Ny ansøgningsrunde til forbedret klima-lavbundsordning

23. maj 2022
Klima-lavbundsordningen er Miljøstyrelsens tilskudsordning, hvor landmænd med lavtliggende jorder kan få tilskud til at sløjfe drænene

DANVA udkommer med tredje udgave af Klimakogebog

8. april 2022
Klimakogebogen udkommer i forlængelse af den seneste delrapport fra FN’s Klimapanel, IPCC, og beskriver hvordan kommuner og vandselskaber kan samarbejde om klimatilpasning.

Ny vejledning viser hvordan man får mest klimatilpasning for pengene

23. marts 2022
Metoden i den nye vejledning fra Miljøstyrelsen skal styrke de samfundsøkonomiske hensyn i klimatilpasning.

Nyt notat kommer med metoder til estimering af skader i forbindelse med højtstående grundvand

14. marts 2022
Højtstående grundvand kan have en række negative konsekvenser for veje, jernbaner og bygninger – såsom sætningsskader i bygninger, der er bygget til at stå på tør grund.

Nyetableret vådområde stopper oversvømmelser af Hadsten Midtby

7. marts 2022
Kollerup Enge har været sat på en prøve i løbet af februar på grund af de store regnmængder – vådområdet består prøven

Beredskabsstyrelsen tilføjer hedebølger og tørke til listen over nationale risikofaktorer

4. marts 2022
Beredskabsstyrelsen er netop udkommet med rapport Nationalt Risikobillede 2022, der giver et overblik over de risici det danske samfund står over for i dag.

IPCC's sjette hovedrapport del 2

28. februar 2022
Klimaforandringer rammer verden skævt, lyder budskabet i seneste rapport fra FN’s Klimapanel, der har fokus på konsekvenser af klimaforandringer og muligheder for tilpasning. Flere mennesker fordrives, dødeligheden stiger, sundheden falder og økosystemer trues. I takt med at temperaturen stiger, øges risikoen for uoprettelige skader og behovet for klimatilpasning.

Miljøstyrelsen lancerer nyt værktøj til udtagning af lavbundsjorde

28. februar 2022
Med det nye klima-lavbundskort bliver det nemmere for private såvel som kommuner og styrelser at udpege egnede arealer til udtagning under klima-lavbundsordningen.

Øresundsbroen bliver stormflodssikret for 60 mio. kroner

23. februar 2022
Den store investering fra Øresundsbro Konsortiet skal gå til stormflodssikring af både Peberholm og Kastrup Halvø over de næste fire år.

Danmark får snart sin største skybrudstunnel hidtil

22. februar 2022
HOFOR, Novafos og Frederiksberg Forsyning har brugt de sidste par år på forundersøgelser og boringer for at finde en placering for en skybrudstunnel under Svanemøllen.
Viser 1 - 10 ud af 523