Nyheder om vand

Nyheder om vand

Tørken i Danmark

22. juni 2023
Klimaforandringerne ses tydeligt i den manglende mængde nedbør.

Pulje på 150 mio. kr. åbner for ansøgninger til kystbeskyttelse

6. juni 2023
Kystkommuner og digelag i Vadehavet kan nu søge om støtte til kystbeskyttelsesprojekter.

Ny EU rapporter om teknisk og bedste praksis for klimatilpasning af bygninger

30. marts 2023
Målet med de nye rapporter er, at danne rammer for vejledning om klimatilpasning på bygningsniveau. Dette er både for nye og eksisterende bygninger, med fokus på at reducere de største risikoer, forbedre fremtidssikringen af byggerier.

Videnblade om tilbageføring som en del af klimatilpasning og landskabsstrategi for Nørreådalen

13. marts 2023
Københavns Universitet udgiver regelmæssigt videnblade med egne forskningsresultater.

Rapport fra Det Europæiske Miljøagentur om vejen mod klimarobusthed i Europa

7. marts 2023
Rapporten giver et overblik over klimatilpasningindsatsen i EU-landene og Tyrkiet

Klimaatlas opdateres med nyt scenarie for klimaforandringer i Danmark

3. marts 2023
DMI opdaterer klimaatlas med et scenarie, som viser de forventede klimaændringer i Danmark, hvis den globale opvarmning holdes under 2°C.

Status på klimaforskningen i 2022

28. februar 2023
Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF) på DMI har samlet et overblik over status og resultater af de igangværende forskningsprojekter i 2022

Rekordstor 150 mio. kr. pulje skal deles af 10 projekter til kystbeskyttelse

3. februar 2023
Den danske stats pulje til kystbeskyttelsesprojekter har aldrig været større, hvilket tyder godt for 10 kystbeskyttelsesprojekter landet over.

Nye grafer fra Hipdata viser hvordan klimaforandringer påvirker sæsonvariation i grundvand og vandløb

3. februar 2023
Med det nye data og grafer fra Hipdata kan man se hvordan klimaforandringer påvirker dybden til grundvandet, og vandføring i vandløbene.

Vidensyntese om klimatilpasning og landbrug

1. februar 2023
Forskere fra Aarhus Universitet belyser klimaforandringernes konsekvens for dansk landbrug og mulige tilpasningstiltag.
Viser 1 - 10 ud af 194