Nyheder om vand

Nyheder om vand

Monitorering af grundvandsstanden for kultursvampen under Ribe

18. maj 2021
Undersøgelserne af kultursvampen skal være med til at fremtidssikre Ribe mod sætningsskader.

På vej mod digitale tvillinger af vores afløbssystemet

3. maj 2021
Samarbejdsprojektet Water Smart Cities, der i 2016 blev støttet af Innovationsfonden, har udviklet en digital kopi af vores afløbssystemer, som skal være med til forudsige udfordringer med klimaændringer.

Sommerhuse i Hjørring kommune sikres med sandfordring

21. april 2021
Hjørring kommunes vestvendte kyst er ifølge Kystdirektoratet den strækning i Danmark, hvor risikoen for tab af værdier grundet erosion er størst.

Klimatilpasningsværktøjet KAMP – har nu nye data og funktioner for højtstående grundvand

15. april 2021
Klimatilpasning.dk's net-baserede klimatilpasningsværktøj er opdateret med nye grundvandsdata og udvidet med nye funktioner, bl.a. vedr. sandsynligheder for antal dage med højtstående grundvand og om hvilke bygninger og veje der potentielt påvirkes.

Enghaveparken er nu også et skybrudsreservoir

12. april 2021
Parken på Vesterbro i København har fået en ny funktion, men det er ikke på bekostning af sine kulturhistoriske og rekreative værdier.

Oversvømmelser fra Gudenåen omfavnes i nyt projekt i Bjerringbro

7. april 2021
’Åpromenaden’ er navnet på det store klimatilpasningsprojekt , der skal fungere som et rekreativt parkområde i midtbyen.

Kan stenrev være Danmarks nye kystsikring?

7. april 2021
Stenrev er bedre for havmiljøet, men kan det klimasikre lige så godt som en sandfordring? Et nyt forskning fra DTU Aqua skal give svaret.

Naturprojekt Kongeåen begynder at tage form

26. marts 2021
Esbjerg kommunes største naturprojekt nogensinde skal ikke blot genskabe værdifuld natur. Det skal også være med til at klimasikre 450 km2 af kommunens opland mod oversvømmelser.

Klimasø i Præstø skal sikre mod fremtidige oversvømmelser

9. marts 2021
Den nye sø skal mindske risikoen for oversvømmelse af bymidten, når Tubæk Å går over sine bredder.

Klimaværktøj udkommer i version 2.0

10. februar 2021
Klimatilpasnings.dk's net-baserede klimatilpasnings-værktøj KAMP er opdateret med data for grundvand, så man nu også kan se, hvor stigende grundvand kan give problemer.
Viser 1 - 10 ud af 481