Del artikel Print
Odense Fjord og Fyn bliver del af stort EU-forskningsprojekt

Odense Fjord og Fyn bliver del af stort EU-forskningsprojekt

EU har i sit internationale forskningsprojekt Arcadia udpeget Fyn og Odense Fjord. Med udpegningen kommer en økonomisk millionbevilling der skal styrke samarbejdet, og skabe viden til resten af verden.

Odense Fjord Samarbejdet og Fyn er blevet udvalgt til at tage del, i det internationale forskningsprojekt kaldet Arcadia fra EU. Med Fyn som en af otte model regioner i europæiske lande, skal samarbejdet i Odense Fjord Samarbejdet mellem Syddansk Universitet, VandCenter Syd, Region Syddanmark og Odense Kommune bane vejen for hvordan der skal arbejdes med grønne løsninger.

 

Dette er fordi, at fremtidens problemer kræver helhedsorienteret løsninger og planlægning på tværs af både vandkredsløbet og faglig skel. Udvælgelsen kommer bl.a. på baggrunden af det allerede etablerede samarbejde, og med rig mulighed for at arbejde med forskelige dele af vandets kredsløb med Fyns forskelligartet habitater som fjord-, våd- og landområder. Med den nye støtte af ca. 140 millioner kroner til projektet, skal der bygges videre på bæredygtige naturbaserede løsninger for fremtidens vandhåndtering, som der allerede arbejdes med i Odense Fjord Samarbejdet. 

 

Odense Fjord Samarbejdet skal være et internationalt forbillede, og være med til at inspirere større samarbejde, fælleskaber og organisatoriske kræfter om klimaforandringer. Det handler om at samle kompetencer og ressourcer, og at se på vandmiljø, klimatilpasning og løsninger som en stor helhed. 

 

Denne slags samarbejde kan være omkring grønne løsninger som genslyng af vandløb, genåbning af vandløb, regnbede i vejene eller etablering af vådområder. 

 

Fakta om Odense Fjord Samarbejdet og Arcadia

 

  • Til hverdag arbejder de danske projektpartnere med at forbedre vandtilstanden i Odense Fjord, ved at undersøge fjordens stressfaktorer og udvikle mulige løsninger.
  • Arcadia er et tværeuropæisk forskningsprojekt der varer i 4,5 år, og har til formål at dele hvordan man finder og udfører grønne løsninger, der både løser klimaforandringer og giver merværdi. Denne erfaring skal så deles mellem partnerlande som f.eks. Danmark, Italien, Sverige, Østrig og Kroatien

 

Læs mere i pressemeddelelsen her.