Lovstof
Del artikel Print

Lovstof

Forurening af vandmiljø, fx som følge af udslip af spildevand, er omfattet Miljøbeskyttelsesloven.

Forvaltningen af spildevand er ligeledes omfattet af lov om afgift af spildevand og spildevandsbekendtgørelsen.

Kvalitetskrav til drikkevandet og badevandet omfattes af henholdsvis drikkevandsbekendtgørelsen og EU's badevandsdirektiv.

Du kan finde den relevante lovgivning for vandsektoren i relation til klimatilpasning nederst på siden.