Del artikel Print
150 mio. kr. til kystbeskyttelse i hele landet

150 mio. kr. til kystbeskyttelse i hele landet

Kystpuljen støtter syv kystbeskyttelsesprojekter der skal reducere risikoen for oversvømmelse og erosion.

D. 20 december blev der givet tilsagn fra Kystdirektoratet til at støtte syv projekter fordelt over hele landet med 150 mio. kr. Pengene skal bl.a. gå til et dige i Vadehavet samt højvandsmure, sluseporte og sandfodring andre steder i landet.

De enkelte projekter støttes med mellem ca. 5-38 mio. kr., og skal selv afholde de resterende 50-60% af anlægsudgifterne.

 

Blandt projekterne er Køge Dige, der støttes med over 27 mio. kr. Projektet går ud på at sikre kommunens kystnære områder mod en 100-års hændelse i år 2100 med bl.a. et dige og en højvandsmur.