Del artikel Print
Nyt synergiprojekt samler vand, natur og friluftsliv

Nyt synergiprojekt samler vand, natur og friluftsliv

Randers Kommune indvier sammen med det lokale spildevandsanlæg, Vandmiljø Randers, i dag deres helt nye synergiprojekt - Storkeengen. Projektet skal sørge for at afhjælpe oversvømmelser i den lokale bydel – Vorup – og samtidig give byens borgere mulighed for nye naturoplevelser tæt på midtbyen.

Randers Kommune fik i 2016 tilsagn under Miljøstyrelsens synergiprojektpulje. Det blev starten på et større projekt, der i dag er endt med at være over 40 ha bynær natur.

”Vi er utroligt glade for nu at have forberedt Vorup mod oversvømmelser både fra skybrud og fra Gudenåen og Randers Fjord – og at vi kunne kombinere det med at skabe natur og rekreative muligheder til glæde for hele Randers.” siger Christina Sass, der er projektleder i Randers Kommune.

 

Se Miljøstyrelsens video, hvor Randers Kommune og Vandmiljø Randers sammen viser hvordan klimatilpasning kan se ud:

 

Se mere information om projektet og indvielsen på Vandmiljø Randers' hjemmeside.

 

Miljøstyrelsens har støttet projektet med ca. 3. mio. kr. til at skabe gode muligheder for friluftsliv i – ud af en samlet projektsum på ca. 70 mio. kr.  Den resterende finansiering kommer fra Randers Kommune, Vandmiljø Randers og Aage V. Jensens Fonde.

 

Populær pulje

Synergiprojektpuljen eksisterede fra 2016-17 og var målrettet kommuner og havde krav om medfinansiering. Formålet var at kombinere klimatilpasning med ny natur, rekreative muligheder og kvælstoftilbageholdelse. Ordningen var meget populær, og de 15 projekter, som fik tilsagn for 34,4 mio. kr., havde en samlet projektsum inklusiv kommunernes medfinansiering på ca. 210 mio. kr.

 

Du kan læse mere om de enkelte synergiprojekter på klimatilpasning.dk.