Del artikel Print
SDFI lancerer ny version af det Hydrologiske Informations- og Prognosesystem

SDFI lancerer ny version af det Hydrologiske Informations- og Prognosesystem

Det nye HIP har et mere brugervenligt design, bedre performance og flere funktionaliteter.

SDFI har lanceret en ny version af det Hydrologiske Informations- og Prognosesystem, HIP på https://hipdata.dk. Den nye HIP har mere brugervenligt design, bedre performance og flere funktionaliteter. HIP er også klargjort til videreudvikling med henblik på udstilling af dagligt opdaterede modelberegninger og prognoser for dagsværdier af dybde til terrænnært grundvand, vandføring i vandløb og jordens vandindhold. Modelberegningerne foretages af GEUS med DK-model HIP, og baseres blandt andet på vejrprognoser fra DMI.

 

HIP indeholder allerede hydrologiske modelberegninger for 1990-2019, foretaget af GEUS, og beregnede effekter af klimaændringer, der anvendes til klimatilpasning, bl.a. i klimatilpasningsværktøjet KAMP. Da HIP blev udviklet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi i 2016-2020, blev der udtrykt stort behov for at inkludere løbende modelberegninger og prognoser for de kommende dage til bedre planlægning og håndtering af vand. Denne udvikling er nu mulig og påbegyndt.

 

SDFI inviterer derfor nu til nærmere dialog om, hvordan de nye dynamiske HIP-data skal anvendes og gøres tilgængelige. Derfor inviterer SDFI til brugerworkshops hos SDFI i København d. 25/10, hos Miljøstyrelsen i Odense d. 29/11 og hos Kystdirektoratet i Lemvig d. 16/1. SDFI håber at nå ud til så mange brugere som muligt og ser frem til at modtage værdifuldt feedback og input til videreudvikling af HIP.

 

Invitation og program for brugerworkshops ses under.