Del artikel Print
Stormflodsramte kommuner får hotline til Kystdirektoratet

Stormflodsramte kommuner får hotline til Kystdirektoratet

Som en støtte til de kommuner, der blev ramt af stormfloden 20. og 21. oktober, har Kystdirektoratet nu oprettet en direkte linje, hvor kommunale medarbejdere, digelag og lystbådehavne kan få vejledning i forbindelse med genopbygningsarbejdet.

Mange diger, havne og kystbeskyttelsesanlæg er svært beskadigede efter stormen og samtidig står vinteren, og dermed også stormflodssæsonen, står for døren.

 

- Vi har oprettet en hotline, så vores kolleger i kommunerne kan få hurtig hjælp til nogle af alle de spørgsmål, der selvfølgelig opstår efter en stormflod, som den vi netop har oplevet. Der er mange områder, hvor der er akut behov for afklaring. Det vil vi gerne hjælpe med, siger Kristian Hansted, der er chef for Kystdirektoratets kyst-, klima og vejledningsafdeling.

 

Den direkte telefonlinje, 40 43 57 77, er åben på alle hverdage fra 9-15 Den bemandes af medarbejdere fra Kystdirektoratet, som besvarer generelle spørgsmål om kystteknik og lovgivning, herunder særligt kystbeskyttelsesloven.

 

Medarbejdere fra Miljøstyrelsen står også klar med vejledning, hvis der er spørgsmål, der rækker ind over deres sagsområder.  Det kunne for eksempel være spørgsmål om oversvømmelse fra andre kilder end havet.

 

- En del af vores kystteknikere var ude i de berørte områder, under og lige efter stormen. I de følgende dage, har vi talt med mange kommuner, som har fået store udfordringer. Vi er derfor helt klar over, at der er behov for en særlig indsats på bagkant af denne alvorlige hændelse. Det er baggrunden for, at vi nu opretter den direkte linje, siger Kristian Hansted, som håber, at mange vil benytte sig af muligheden for at få god faglig vejledning på den nye kystlinje.

 

Kristian Hansted understreger, at hotlinen er beregnet på kommunale fagmedarbejdere og organiserede interessenter som digelag og lystbådehavne. Borgere, der ønsker rådgivning om kystbeskyttelse efter stormen, skal henvende sig til deres kommune. Siden 2018 har det været kommunerne, der varetager forvaltningen af lovgivningen om kystbeskyttelse.

 

Fakta om Kystdirektoratets hotline

Telefon: 40 43 57 77

 

Åben: Alle hverdage fra 9-15

 

Hotlinen vil åben frem til den 21. december 2023

 

Målgruppe: Kommuner og organiserede interesser, der arbejder med

kystbeskyttelsesprojekter, som for eksempel digelag og lystbådehavne.

 

Besvarer: Generelle spørgsmål om kystteknik og fortolkning af lovgivning, herunder særligt kystbeskyttelsesloven.