Del artikel Print
Hvor store stormfloder kan ramme København

Hvor store stormfloder kan ramme København

Dansk meteorologisk institut er i samarbejde med Kystdirektoratet kommet med nye beregninger for, hvordan stigninger af havniveauet kan påvirke den maksimale vandstand under stormflod.

Nye beregninger viser, at den værst tænkelige stormflod der kunne ramme hovedstadsområdet i dag, vil være mellem 2,9 meter og 3,9 meter over den normale vandstand. Dog i fremtidens klima med medregnet stigning af havniveauet, vil den maksimale vandstand under en lignende ekstrem stormflod i år 2125 være 4-5 meter over normal vandstand.

 

Disse nye beregninger kommer fra en nylig offentliggjort delrapport, der indgår i en forundersøgelse af stormflodssikring af hovedstadsområdet, lavet i samarbejde mellem Kystdirektoratet og DMI. 

 

Disse beregninger er lavet ud fra historisk data, der beskriver fysiske forhold i Østersøen samt de faktorer, der var drivende for stormfloden i 1872, der er den største stormflod målt i nyere tid. 

Samtidig er der taget højde for de igangværende klimaforandringer, der kan komme til at påvirke fremtidens stormfloder. Dette inkludere usikkerheder i forhold til forekomster af ekstreme vinde og storme. Beregninger har netop taget udgangspunkt i et af FN's Klimapanels høje udledningsscenarier, hvor der skal tages højde for større usikkerheder og risiko.

 

Beregningerne kommer til at lægge grundlag for den næste arbejdsgruppes formål, at planlægge og udarbejde specifikke kystsikringsanlæg i hovedstadsområdet, da der også skal tages høje for hvilken del af hovedstadsområdet der påvirkes og fra hvilken retning stormfloden kommer fra. Det vil sige, at der kan opstå markant forskellige maksimale vandstandsniveauer i Øresund og Køge bugt under stormfloder.

 

Læs mere om beregningerne og delrapport 1 her.