Del artikel Print
Europa er ikke klar til hyppigt stigende klimarisici

Europa er ikke klar til hyppigt stigende klimarisici

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) beskriver i den ny publicerede og første europæiske klimarisikovurderingsrapport, at Europa er det kontinent i verden, der opvarmes hurtigst samt at risici forbundet med klimaforandringer truer energi- og fødevaresikkerhed, økosystemer, infrastruktur, vandressourcer, finansielle stabilitet og folkesundhed. EEA vurderer, at mange af disse risici allerede har nået et kritisk niveau og kan blive katastrofale, hvis der ikke handles hurtigt og beslutsomt.

Den nye analyse viser, at Europas politikker og tilpasningstiltag ikke er nok, til at følge med de voksende risici. En gradvis tilpasning vil på flere punkter ikke være tilstrækkelig, og der vil kræves omgående tiltag, også ift.  afbødning af risici, der ikke er kritiske endnu.

Visse områder i Europa står overfor flere forskellige klimarisici. Alt fra naturbrænde, varme, og vandmangel der påvirke landbrug, udendørs arbejde og folkesundheden, til oversvømmelser, erosion og saltvandsindtrængen der truer Europas lavtliggende kystområder.

 

Analysen indebære en gennemgang af 36 forskellige klimarisici i Europa, som alle er inddelt under de 5 hovedtemaer: økosystemer, fødevarer, sundhed, infrastrukturer samt økonomi og finans. Mere end halvdelen af de store klimarisici, der identificeres i rapporten, kræver mere handling nu, og otte af dem er særligt akutte. Det drejer sig først og fremmest om at bevare vores økosystemer, beskytte mennesker mod varme, beskytte mennesker og infrastruktur mod oversvømmelser og skovbrande og sikre levedygtighed for europæiske solidaritetsmekanismer, såsom EU's Solidaritetsfond.

 

 

For at imødekomme disse risici kræver det betydelige fremskridt med hensyn til forståelse for hver klimarisici, overblik som nationale klimarisikovurderinger, og bedre beredskab og fyldestgørende tilpasningspolitikker. For at håndtere og mindske klimarisici, kræver det også at EU og medlemslandene arbejder sammen og inddrage regionale og lokale niveauer, når der skal laves hurtige og koordinerede indsatser. 

 

Fremadrettet kræver det også en bedre forståelse for, hvordan klimarisici skal håndteres gennem lovgivning, rammebetingelser, overvågning, finansiering og teknisk støtte.

 

Hvis du vil læse mere, kan du læse Det Europæiske Miljøagenturs pressemeddelelse her