Terrænbestemte lavninger
Del artikel Print

Terrænbestemte lavninger

Denne løsning består i at gøre brug af terrænbestemte lavninger som temporære parkeringspladser for overskudsnedbør. Løsningens kapacitetspotentiale beror på størrelsen af de enkelte lavninger samt på, at lavningerne har oplande af betydelig størrelse, og som kan afvandes eller blive afvandet til lavningerne. Terrænbestemte lavninger er imidlertid mange steder i agerlandet afvandet via dræn, hvorfor løsningens funktion også beror på, at afstrømningen via drænsystemet kan neddrosles.

 

Potentiale (+ til +++)

Koblet nedbør: +

Skybrud: ++

 

Tjekliste med afledte effekter indenfor nedenstående områder, hvilke bør vurderes, inden der tages beslutning om den pågældende løsning:

 

 

Landbrug

Læs mereLuk

§3-natur

Læs mereLuk

Natura 2000-områder

Læs mereLuk

Målsatte vandområder

Læs mereLuk

Øvrige

Læs mereLuk

 

Senest redigeret: 07-05-2019