Søer og reservoirer som værn mod oversvømmelse
Del artikel Print

Søer og reservoirer som værn mod oversvømmelse

Virkemidlet har potentielt stor effekt, idet det gør brug af vandfladen og arealerne omkring søer og reservoirer som parkeringspladser for vand. Effekten afhænger dels af vandfladens størrelse og dels af den arealmæssige udstrækning af de tilgængelige oversvømmelsesarealer omkring vandfladen, samt størrelsen af det samlede forsinkelsesvolumen i forhold til størrelsen af den potentielt skadevoldende afstrømning. Fuld udnyttelse af potentialet, forudsætter at der er mulighed for at regulere vandstanden i søer og reservoirer. Effekten over for koblede nedbørshændelser kan i nogle tilfælde øges gennem forudgående sænkning af vandstanden, idet koblede nedbørshændelser i nogen grad kan varsles. Virkemidlet har også potentielt stor forsinkende effekt i forhold til øget afstrømning som følge af skybrud. 

 

Potentiale (+ til +++)

Koblet nedbør: ++

Skybrud: +++

 

Tjekliste med afledte effekter indenfor nedenstående områder, hvilke bør vurderes, inden der tages beslutning om den pågældende løsning:

 

 

Landbrug

Læs mereLuk

§3-natur

Læs mereLuk

Natura 2000-områder

Læs mereLuk

Målsatte vandområder

Læs mereLuk

Øvrige

Læs mereLuk

 

 

Senest redigeret: 07-05-2019