Dobbeltprofiler i vandløb
Del artikel Print

Dobbeltprofiler i vandløb

Denne løsning vil øge vandløbs vandføringsevne, dvs. evnen til at føre vand inden for profilet uden oversvømmelser af de omgivende arealer. Løsningen har dermed sigte mod at lede overskudsnedbøren hurtigere og mere effektivt bort fra oversvømmelsestruede arealer. Benyttet opstrøms byer og andre følsomme områder har virkemidllet en negativ effekt i forhold til beskyttelse mod oversvømmelse, mens benyttelse nedstrøms byer og andre følsomme områder kan medføre hurtigere og mere effektiv afledning af overskudsnedbør.  

 

 

Potentiale (+ til +++)

Koblet nedbør: opstrøms: - , nedstrøms: +

Skybrud: opstrøms: -, nedstrøms: +

 

Tjekliste med afledte effekter indenfor nedenstående områder, hvilke bør vurderes, inden der tages beslutning om den pågældende løsning:

 

 

Landbrug

Læs mereLuk

§3-natur

Læs mereLuk

Natura 2000-områder

Læs mereLuk

Målsatte vandområder

Læs mereLuk

Øvrige

Læs mereLuk

 

Senest redigeret: 07-05-2019