Intelligent udlagte randzoner/opmagasinering i randzoner
Del artikel Print

Intelligent udlagte randzoner/opmagasinering i randzoner

Løsningen i den foreslåede form er især rettet mod tilbageholdelse og omsætning af næringsstoffer og i mindre grad mod forsinkelse af afstrømningen fra drænede arealer. Løsningen vurderes at have en vis forsinkelseskapacitet i forhold til skybrud, hvis de sker på tidspunkter, hvor grøfterne er tørlagte og jorden udtørret, mens kapaciteten i forhold til koblet nedbør vurderes at være ubetydelig i forhold til løsningens arealkrav og vedligeholdelsesbehov.

 

Potentiale (+ til +++)

Koblet nedbør: 0

Skybrud: +

 

Se afledte effekter:

 

 

Landbrug

Læs mereLuk

§3-natur

Læs mereLuk

Natura 2000-områder

Læs mereLuk

Målsatte vandområder

Læs mereLuk

Øvrige

Læs mereLuk