Kontrolleret dræning
Del artikel Print

Kontrolleret dræning

Denne løsnings effekt beror på, at der gennem foranstaltninger i drænsystemenerne kan ske styret, midlertidig tilbageholdelse af vand i drænsystemerne og de omgivende jorder, hvorved afstrømningen af overskudsnedbør fra drænede landbrugsarealer kan forsinkes. Løsningen vurderes at have potentielt betydende effekter i områder, hvor store dele af oplandene til byer og andre følsomme områder er drænede. Kapacitetspotentialet vil afhænge af drænsystemernes udformning og af hvor stor og hvor lang stuvning, arealanvendelsen kan tåle.

 

Potentiale (+ til +++)

Koblet nedbør: +

Skybrud: +

 

Tjekliste med afledte effekter indenfor nedenstående områder, hvilke bør vurderes, inden der tages beslutning om den pågældende løsning:

 

 

Landbrug

Læs mereLuk

§3-natur

Læs mereLuk

Natura 2000-områder

Læs mereLuk

Målsatte vandområder

Læs mereLuk

Øvrige

Læs mereLuk

 

Senest redigeret: 07-05-2019