Forsinkelse i mindre vandløb, drænkanaler og naturlige fordybninger
Del artikel Print

Forsinkelse i mindre vandløb, drænkanaler og naturlige fordybninger

Løsningen har til sigte at forhindre, at vand fra vandløb og andre vandområder i situationer med høj vandstand trænger ud i tilløb og grøfter mv. og der skaber oversvømmelser af de vandløbsnære arealer. Virkemidlet har dermed karakter af højvandsbeskyttelse. Ulempen ved denne løsning er, at langvarigt lukkede højvandsslukker vil føre til ophobning af vand i og omkring de vandløb, der ønskes beskyttet mod vandindtrængning. Løsningen har derfor primært virkning i forhold til beskyttelse mod kortvarige højvandshændelser som følge af skybrud og er en pendant til højvandslukket i mundingen af vandløb, der er tidevandspåvirkede.

 

Potentiale (+ til +++)

Koblet nedbør: 0

Skybrud: ++

 

Tjekliste med afledte effekter indenfor nedenstående områder, hvilke bør vurderes, inden der tages beslutning om den pågældende løsning:

 

 

Landbrug

Læs mereLuk

§3-natur

Læs mereLuk

Natura 2000-områder

Læs mereLuk

Øvrige

Læs mereLuk
Senest redigeret: 07-05-2019