Den omvendte digeløsning
Del artikel Print

Den omvendte digeløsning

Den omvendte digeløsning kan betragtes som en variant af både etablering af vådområder og vandtilbageholdelse i ådale, idet overskudsnedbør ledes ind på de vandløbsnære arealer, hvor der ved hjælp af langsgående diger, skabes grundlag for parkering af større vandmængder. Løsningen gør ikke brug af tekniske foranstaltninger i vandløbet til at tvinge vandet op på terræn, hvilket betyder, at kapacitetspotentialet er afhængigt af størrelsen af de inddigede arealer og højden af digerne.

 

 

Potentiale (+ til +++)

Koblet nedbør: +

Skybrud: ++

 

Tjekliste med afledte effekter indenfor nedenstående områder, hvilke bør vurderes, inden der tages beslutning om den pågældende løsning:

 

 

Landbrug

Læs mereLuk

§3-natur

Læs mereLuk

Natura 2000-områder

Læs mereLuk

Målsatte vandområder

Læs mereLuk

Øvrige

Læs mereLuk

  

 

Senest redigeret: 07-05-2019